HD 173278 [#59289741714]

HD 173278
Typ:
K (Yellow-Orange giant) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 209 CR

Stáří:
11 466 million years
Celá spektrální třída:
K8 III
Svítivost:
III

Hmotnosti Slunce:
0,4766
Hvězdný radius:
908,6238

Povrchová teplota:
3 931 K


Absolutní velikost:
-8,2900
Rychlost rotace:
3 104,8 d
Axiální náklon:
0,0000 °