CD-23 13397 (Little Ghost) [#83517413026]

CD-23 13397 A
Typ:
Wolf-Rayet Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Boogyman
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Stáří:
12 940 million years
Svítivost:
I

Hmotnosti Slunce:
0,4688
Hvězdný radius:
9,4367

Povrchová teplota:
43 155 K


Absolutní velikost:
-8,7768
Oběžná doba:
3 976 537,6 d
Úhel zakřivení:
77,42 au
Výstřednost dráhy:
0,5182
Sklon dráhy:
-55,22°
Periapsida:
295,39°
Rychlost rotace:
31,4 d