HIP 96983 [#10376595947]

HIP 96983 A
Typ:
S-type Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 220 CR

Stáří:
12 871 million years
Svítivost:
III

Hmotnosti Slunce:
1,1250
Hvězdný radius:
112,0255

Povrchová teplota:
1 368 K


Absolutní velikost:
1,3352
Oběžná doba:
646,4 d
Úhel zakřivení:
0,50 au
Výstřednost dráhy:
0,0441
Sklon dráhy:
35,41°
Periapsida:
36,45°
Rychlost rotace:
552,5 d
Axiální náklon:
0,0000 °