Wolf 359 [#24860210308521]

100,00%
Wolf 359 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2695
Hvězdný radius:
0,4353
Stáří:
10 064 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 541 K
Campbell's Claim / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
53 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0700
Hvězdný rádius:
2 751 km

Gravitace:
0,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
222 K

Materiály:
Fe (19,9%) S (16,4%) Ni (15,1%) C (13,8%) Cr (9,0%) P (8,8%) Mn (8,2%) Zn (5,4%) Nb (1,4%) W (1,1%) Sb (1,0%)
Camp Donalds / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
99 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0200
Hvězdný rádius:
1 833 km

Gravitace:
0,24 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
163 K

Materiály:
Fe (20,7%) S (17,1%) Ni (15,7%) C (14,3%) P (9,2%) Mn (8,6%) Zn (5,6%) V (5,1%) Mo (1,4%) Sn (1,3%) Sb (1,1%)