Alpheus [#1694104537459]

Alpheus AB 2 e
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 720 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
d00ud00u
First mapped for EDSM by:
mojoJam
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
4

Hmotností Země:
0,0038
Hvězdný rádius:
1 090 km

Povrchová teplota:
168 K
Tlak na povrchu:
0,00101634 atmosfér

Gravitace:
0,13 G

Složení:
91,24% Rock
8,76% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia
Složení atmosféry:
100,00% Ammonia

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
3,9 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0415
Sklon dráhy:
8,42°
Periapsida:
57,63°
Rychlost rotace:
5,8 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,0787 °

Materiály:
Fe (19,0%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,3%) P (10,1%) Cr (8,5%) Zn (5,2%) V (4,7%) Cd (1,5%) Sn (1,1%) Y (1,1%)