Greae Eoq AH-H b2-0 [#722225146385]

Greae Eoq AH-H b2-0 3 a
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 303 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Willowson
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0323
Hvězdný rádius:
2 800 km

Povrchová teplota:
45 K

Gravitace:
0,17 G

Složení:
87,73% Ice
10,54% Rock
1,73% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
96,1 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
-35,02°
Periapsida:
296,07°
Rychlost rotace:
97,4 d
Axiální náklon:
0,2352 °

Materiály:
S (27,4%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) V (3,0%) Sn (0,8%) W (0,7%) Po (0,3%)