Tyroigao AA-A h3 [#27292943]

100,00%
Tyroigao AA-A h3 A / Black Hole
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
27 071 CR

Hmotnosti Slunce:
13,0078
Hvězdný radius:
0,0001
Stáří:
12 104 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
0 K
Tyroigao AA-A h3 A A Belt
Class:
Icy

Mass:
1 011 400 000 000 000 Mt

Inner radius:
70 km
Outer radius:
5 675 100 km
Tyroigao AA-A h3 A 1 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
7 834 ls
Předpokládaná hodnota:
3 947 CR

Hmotností Země:
87,3480
Hvězdný rádius:
56 574 km

Gravitace:
1,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
31 K
Tyroigao AA-A h3 B / Black Hole
Vzdálenost k cíli:
236 540 ls
Předpokládaná hodnota:
24 623 CR

Hmotnosti Slunce:
5,8398
Hvězdný radius:
0,0000
Stáří:
12 104 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
0 K
Tyroigao AA-A h3 C / Neutron Star
Vzdálenost k cíli:
211 535 ls
Předpokládaná hodnota:
23 050 CR

Hmotnosti Slunce:
1,2344
Hvězdný radius:
0,0000
Stáří:
12 104 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
3 575 565 K
Tyroigao AA-A h3 C 1 / Class II gas giant
Vzdálenost k cíli:
210 197 ls
Předpokládaná hodnota:
17 187 CR

Hmotností Země:
4,9831
Hvězdný rádius:
20 665 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,47 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
247 K
Tyroigao AA-A h3 C 1 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
210 197 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
391 km

Tlak na povrchu:
0,07 atmosfér

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
402 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,9%) P (10,3%) Mn (8,1%) V (4,8%) Se (3,0%) Te (1,5%) Mo (1,3%) W (1,1%)
Tyroigao AA-A h3 C 1 b / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
210 196 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
464 km

Tlak na povrchu:
0,10 atmosfér

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
417 K
Tyroigao AA-A h3 C 1 c / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
210 199 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
487 km

Tlak na povrchu:
0,11 atmosfér

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
421 K
Tyroigao AA-A h3 C 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
210 176 ls
Předpokládaná hodnota:
177 002 CR

Hmotností Země:
1,3881
Hvězdný rádius:
6 994 km

Tlak na povrchu:
191,65 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
787 K