Blaa Eork CY-G b27-0 [#687863769321]

Blaa Eork CY-G b27-0 4 k
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 131 ls

Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
867 km

Povrchová teplota:
96 K
Tlak na povrchu:
0,12527819 atmosfér

Gravitace:
0,05 G

Složení:
82,53% Ice
15,94% Rock
1,54% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Složení atmosféry:
100,00% Methane

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
87,6 d
Úhel zakřivení:
0,03 au
Výstřednost dráhy:
0,0003
Sklon dráhy:
0,17°
Periapsida:
172,64°
Rychlost rotace:
87,6 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,4189 °