Blaa Eork CY-G b27-0 [#687863769321]

Blaa Eork CY-G b27-0 4 l
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 119 ls

Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
841 km

Povrchová teplota:
96 K
Tlak na povrchu:
0,11774577 atmosfér

Gravitace:
0,05 G

Složení:
82,53% Ice
15,94% Rock
1,54% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Složení atmosféry:
100,00% Methane

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
145,5 d
Úhel zakřivení:
0,04 au
Výstřednost dráhy:
0,0064
Sklon dráhy:
-17,63°
Periapsida:
287,21°
Rychlost rotace:
0,8 d
Axiální náklon:
-0,1099 °