Eos Chraei HC-R c6-1162 [#319488625551418]

Eos Chraei HC-R c6-1162 3
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
642 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Drahnreb Stargazer
Předpokládaná hodnota:
13 580 CR

Hmotností Země:
0,1916
Hvězdný rádius:
3 665 km

Povrchová teplota:
227 K
Tlak na povrchu:
0,13626406 atmosfér

Gravitace:
0,58 G

Složení:
67,61% Rock
32,39% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide-rich
Složení atmosféry:
93,02% Oxygen
6,91% Carbon dioxide
0,07% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
42,7 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0333
Sklon dráhy:
-6,31°
Periapsida:
187,74°
Rychlost rotace:
55,9 d
Axiální náklon:
-0,2307 °