Eishorps UX-L d7-110 [#3784646332483]

100,00%
Eishorps UX-L d7-110 / A (Blue-White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 231 CR

Hmotnosti Slunce:
1,6953
Hvězdný radius:
1,5169
Stáří:
1 584 million years
Svítivost:
Vb

Povrchová teplota:
8 320 K
Eishorps UX-L d7-110 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
27 143 000 000 000 000 Mt

Inner radius:
3 124 500 km
Outer radius:
799 870 000 km
Eishorps UX-L d7-110 1 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
4 282 ls
Předpokládaná hodnota:
1 047 CR

Hmotností Země:
1 644,0837
Hvězdný rádius:
74 944 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
11,91 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
463 K
Vzdálenost k cíli:
4 279 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0011
Hvězdný rádius:
734 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
216 K
Eishorps UX-L d7-110 1 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 282 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
588 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
201 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,1%) C (16,0%) Ni (14,9%) P (10,3%) Mn (8,1%) Zn (5,4%) Se (3,0%) Nb (1,3%) Y (1,2%) W (1,1%)
Eishorps UX-L d7-110 1 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 284 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0015
Hvězdný rádius:
798 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
192 K

Materiály:
Fe (19,8%) S (19,1%) C (16,0%) Ni (15,0%) P (10,3%) Cr (8,9%) V (4,9%) Zr (2,3%) Te (1,5%) Sn (1,2%) W (1,1%)
Eishorps UX-L d7-110 1 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 277 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0033
Hvězdný rádius:
1 047 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
183 K

Materiály:
Fe (18,5%) S (17,9%) C (15,1%) Ni (14,0%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Cd (1,4%) Ru (1,1%) Sn (1,1%)
Eishorps UX-L d7-110 2 / Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
7 259 ls
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0234
Hvězdný radius:
0,0947
Stáří:
1 584 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
505 K
Eishorps UX-L d7-110 2 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 259 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0042
Hvězdný rádius:
1 129 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
210 K

Materiály:
Fe (19,4%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,7%) P (10,1%) Mn (8,0%) Zn (5,3%) V (4,8%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Tc (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
7 262 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0111
Hvězdný rádius:
1 554 km

Gravitace:
0,19 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
197 K
Eishorps UX-L d7-110 2 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 259 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0040
Hvězdný rádius:
1 113 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
186 K

Materiály:
Fe (19,0%) S (18,4%) C (15,5%) Ni (14,4%) P (9,9%) Cr (8,6%) Ge (5,4%) V (4,7%) Cd (1,5%) Te (1,4%) Mo (1,2%)
Eishorps UX-L d7-110 2 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 261 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0074
Hvězdný rádius:
1 361 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
169 K

Materiály:
Fe (18,6%) S (18,0%) C (15,1%) Ni (14,1%) P (9,7%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) V (4,6%) Cd (1,4%) Te (1,4%) Sn (1,1%)
Eishorps UX-L d7-110 2 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 257 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0046
Hvězdný rádius:
1 167 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
162 K

Materiály:
Fe (18,7%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (14,1%) P (9,8%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) Ge (5,3%) Sn (1,1%) W (1,0%) Po (0,5%)
Eishorps UX-L d7-110 2 f / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 251 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0161
Hvězdný rádius:
1 755 km

Gravitace:
0,21 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
155 K

Materiály:
Fe (19,6%) S (19,0%) C (15,9%) Ni (14,8%) P (10,2%) Cr (8,8%) Zn (5,3%) As (2,5%) Cd (1,5%) Sn (1,2%) Y (1,2%)
Eishorps UX-L d7-110 2 f a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 251 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
461 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
155 K

Materiály:
S (20,5%) Fe (18,3%) C (17,2%) Ni (13,8%) P (11,0%) Cr (8,2%) Zn (5,0%) Zr (2,1%) Te (1,6%) Cd (1,4%) W (1,0%)
Eishorps UX-L d7-110 2 g / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 283 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0105
Hvězdný rádius:
1 525 km

Tlak na povrchu:
0,06 atmosfér

Gravitace:
0,18 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
190 K

Materiály:
Fe (20,6%) S (20,0%) C (16,8%) Ni (15,6%) P (10,8%) Ge (5,9%) V (5,1%) Zr (2,4%) Mo (1,3%) Hg (0,9%) Tc (0,7%)
Eishorps UX-L d7-110 3 / Gas giant with ammonia-based life
Vzdálenost k cíli:
7 075 ls
Předpokládaná hodnota:
710 CR

Hmotností Země:
81,7285
Hvězdný rádius:
54 567 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
129 K