Eishorps UX-L d7-110 [#3784646332483]

Eishorps UX-L d7-110 1 c
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
4 284 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0015
Hvězdný rádius:
798 km

Povrchová teplota:
192 K

Gravitace:
0,09 G

Složení:
90,56% Rock
9,44% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
7,2 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0007
Sklon dráhy:
-1,48°
Periapsida:
158,63°
Rychlost rotace:
-7,2 d
Axiální náklon:
-1,8275 °

Materiály:
Fe (19,8%) S (19,1%) C (16,0%) Ni (15,0%) P (10,3%) Cr (8,9%) V (4,9%) Zr (2,3%) Te (1,5%) Sn (1,2%) W (1,1%)