Stuemeae KI-S d4-3271 [#112401215230891]

Stuemeae KI-S d4-3271 4 b
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
2 077 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0090
Hvězdný rádius:
1 452 km

Povrchová teplota:
154 K

Gravitace:
0,17 G

Složení:
91,16% Rock
8,84% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
15,8 d
Úhel zakřivení:
0,02 au
Výstřednost dráhy:
0,0005
Sklon dráhy:
0,02°
Periapsida:
195,59°
Rychlost rotace:
15,8 d
Axiální náklon:
0,5107 °

Materiály:
Fe (19,0%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,5%) Mn (7,8%) As (2,5%) Nb (1,3%) Ru (1,2%) W (1,0%)