Syroagoa HW-M b40-0 [#185622619993]

Syroagoa HW-M b40-0 7 c
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 435 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
disnaematter
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0013
Hvězdný rádius:
971 km

Povrchová teplota:
38 K

Gravitace:
0,06 G

Složení:
82,56% Ice
15,88% Rock
1,56% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
30,0 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0002
Sklon dráhy:
-0,07°
Periapsida:
342,45°
Rychlost rotace:
30,0 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,3631 °

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Sb (0,7%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)