Mynoaw EL-Y e2034 [#8737383196748]

Mynoaw EL-Y e2034 BC 3
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
199 117 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Maik Windberg
Předpokládaná hodnota:
16 905 CR

Hmotností Země:
4,1170
Hvězdný rádius:
9 115 km

Povrchová teplota:
1 269 K
Tlak na povrchu:
887,25641253 atmosfér

Gravitace:
2,02 G

Složení:
66,89% Rock
33,11% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Složení atmosféry:
61,95% Carbon dioxide
35,37% Water
2,06% Nitrogen

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
5 433,6 d
Úhel zakřivení:
10,69 au
Výstřednost dráhy:
0,0009
Sklon dráhy:
-1,26°
Periapsida:
69,96°
Rychlost rotace:
1,5 d
Axiální náklon:
-0,1007 °