Mynoaw ZV-C d13-146 [#5027988902131]

Mynoaw ZV-C d13-146 A
Typ:
A (Blue-White) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Little Lee
Předpokládaná hodnota:
1 226 CR

Stáří:
18 million years
Celá spektrální třída:
A9 Vz
Svítivost:
Vz

Hmotnosti Slunce:
1,4453
Hvězdný radius:
1,2582

Povrchová teplota:
7 595 K


Absolutní velikost:
3,1433
Oběžná doba:
30 209,4 d
Úhel zakřivení:
15,26 au
Výstřednost dráhy:
0,2466
Sklon dráhy:
-2,02°
Periapsida:
60,42°
Rychlost rotace:
1,5 d
Axiální náklon:
0,0000 °