Clookeou ZK-S b7-0 [#669341857857]

Clookeou ZK-S b7-0 C 4 d
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
63 117 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Robowarrior834
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0040
Hvězdný rádius:
1 393 km

Povrchová teplota:
48 K

Gravitace:
0,08 G

Složení:
81,91% Ice
16,44% Rock
1,65% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
29,2 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0031
Sklon dráhy:
0,05°
Periapsida:
307,13°
Rychlost rotace:
29,2 d
Axiální náklon:
-0,9056 °

Materiály:
S (26,2%) C (22,0%) P (14,1%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)