Wregoe PI-A d14-5 [#182527789435]

Wregoe PI-A d14-5 5
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 886 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Solbiane
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,2558
Hvězdný rádius:
8 313 km

Povrchová teplota:
20 K
Tlak na povrchu:
0,26360665 atmosfér

Gravitace:
0,74 G

Složení:
67,94% Ice
21,30% Rock
10,76% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Složení atmosféry:
94,88% Helium
5,12% Hydrogen

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
294,8 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,1224
Sklon dráhy:
5,96°
Periapsida:
291,89°
Rychlost rotace:
1,9 d
Axiální náklon:
1,3791 °