Graea Hypue UJ-Z e87 [#374947694412]

Graea Hypue UJ-Z e87 B
Typ:
T Tauri Star
Vzdálenost k cíli:
111 329 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Stáří:
148 million years
Celá spektrální třída:
TTS1 Va
Svítivost:
Va

Hmotnosti Slunce:
0,4648
Hvězdný radius:
0,6600

Povrchová teplota:
3 392 K


Absolutní velikost:
8,0463
Oběžná doba:
0,3 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0337
Sklon dráhy:
-2,05°
Periapsida:
194,27°
Rychlost rotace:
2,3 d
Axiální náklon:
0,0000 °