Traikoa TO-Y d1-2 [#78777600787]

Traikoa TO-Y d1-2 A
Typ:
F (White) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
japanesus
Předpokládaná hodnota:
1 220 CR

Stáří:
4 548 million years
Celá spektrální třída:
F8 Vb
Svítivost:
Vb

Hmotnosti Slunce:
1,1055
Hvězdný radius:
1,1071

Povrchová teplota:
6 200 K


Absolutní velikost:
4,3027
Oběžná doba:
3 342,1 d
Úhel zakřivení:
1,19 au
Výstřednost dráhy:
0,1415
Sklon dráhy:
71,89°
Periapsida:
194,40°
Rychlost rotace:
4,1 d
Axiální náklon:
0,0000 °
Traikoa TO-Y d1-2 A A Belt
Class:
Metallic

Mass:
106 120 000 000 000 Mt

Inner radius:
1 466 000 km
Outer radius:
2 495 100 km