Pro Ail TM-W d1-0 [#2340425107]

Pro Ail TM-W d1-0 3
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
452 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
13 503 CR

Hmotností Země:
0,1735
Hvězdný rádius:
3 543 km

Povrchová teplota:
328 K
Tlak na povrchu:
0,13154074 atmosfér

Gravitace:
0,56 G

Složení:
66,77% Rock
33,23% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Složení atmosféry:
100,00% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
23,4 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,1439
Sklon dráhy:
-4,52°
Periapsida:
119,89°
Rychlost rotace:
32,9 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,0990 °