Pro Ail TM-W d1-0 [#2340425107]

Pro Ail TM-W d1-0 6
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
1 862 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
13 763 CR

Hmotností Země:
0,2405
Hvězdný rádius:
3 927 km

Povrchová teplota:
253 K
Tlak na povrchu:
0,70852756 atmosfér

Gravitace:
0,63 G

Složení:
66,77% Rock
33,23% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide
Složení atmosféry:
88,31% Carbon dioxide
10,77% Nitrogen
0,90% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
2 335,1 d
Úhel zakřivení:
3,73 au
Výstřednost dráhy:
0,0008
Sklon dráhy:
0,12°
Periapsida:
163,79°
Rychlost rotace:
1,3 d
Axiální náklon:
0,4120 °