Pro Ail TM-W d1-0 [#2340425107]

Pro Ail TM-W d1-0
Typ:
F (White) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 223 CR

Stáří:
1 402 million years
Celá spektrální třída:
F7 Vab
Svítivost:
Vab

Hmotnosti Slunce:
1,2734
Hvězdný radius:
1,2197

Povrchová teplota:
6 405 K


Absolutní velikost:
3,9511
Rychlost rotace:
4,0 d