ALS 299 (Thor's Helmet (Emission Nebula)) [#709362205]

ALS 299 7 c
Typ:
Metal-rich body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
6 352 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
25 538 CR
Efficiency target:
2

Hmotností Země:
0,0026
Hvězdný rádius:
732 km

Povrchová teplota:
1 018 K

Gravitace:
0,20 G

Složení:
100,00% Metal
0,00% Ice
0,00% Rock
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
10,3 d
Úhel zakřivení:
0,03 au
Výstřednost dráhy:
0,0352
Sklon dráhy:
-0,07°
Periapsida:
12,04°
Rychlost rotace:
-10,2 d
Axiální náklon:
-2,7503 °

Materiály:
Fe (33,1%) Ni (25,0%) Cr (14,9%) Mn (13,7%) Zn (9,0%) Nb (2,3%) Hg (1,4%) Te (0,7%)