HIP 19245 [#154272030]

100,00%
HIP 19245 A / B (Blue-White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 481 CR

Hmotnosti Slunce:
15,5313
Hvězdný radius:
5,4586
Stáří:
2 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
32 858 K
HIP 19245 A 1 / Metal-rich body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
219 ls
Předpokládaná hodnota:
35 850 CR

Hmotností Země:
1,9268
Hvězdný rádius:
5 850 km

Gravitace:
2,29 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
1 461 K

Materiály:
Fe (36,0%) Ni (27,3%) Cr (16,2%) Zn (9,8%) Zr (4,2%) Cd (2,8%) Nb (2,5%) Tc (1,3%)
HIP 19245 B / B (Blue-White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
1 580 ls
Předpokládaná hodnota:
1 307 CR

Hmotnosti Slunce:
5,9180
Hvězdný radius:
3,0382
Stáří:
2 million years
Svítivost:
Vz

Povrchová teplota:
17 544 K