Hegua NX-U c2-15 [#4200712933402]

Hegua NX-U c2-15 A 3 e
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 548 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
mrketchup
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0093
Hvězdný rádius:
1 805 km

Povrchová teplota:
111 K

Gravitace:
0,12 G

Složení:
74,34% Ice
23,38% Rock
2,27% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
16,4 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
-1,60°
Periapsida:
97,15°
Rychlost rotace:
16,4 d
Axiální náklon:
-0,0412 °

Materiály:
S (25,8%) C (21,7%) P (13,9%) Fe (13,0%) Ni (9,8%) Mn (5,4%) Se (4,0%) Ge (3,8%) Cd (1,0%) Nb (0,9%) Ru (0,8%)