Eumogy VY-S e3-794 [#3411636455460]

Eumogy VY-S e3-794 1
Typ:
Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 029 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
TD Kerman
Předpokládaná hodnota:
2 658 CR

Hmotností Země:
1,3948
Hvězdný rádius:
10 074 km

Povrchová teplota:
0 K

Gravitace:
0,56 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
3 288,3 d
Úhel zakřivení:
6,08 au
Výstřednost dráhy:
0,0014
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
224,79°
Rychlost rotace:
1,4 d