2MASS J05351904+0954550 [#84523356594]

Souřadnice

This system is located at: 387.375 / -315.375 / -1436.65625

Galaktické souřadnice R: 1 521,020 / l: 195,090 / b: -11,967
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 18,860s / Deklinace: 9° 54'59,038''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (2 to 19 ls), Earth-like world (298 to 447 ls), Water world (244 to 946 ls), Ammonia world (618 to 1 681 ls), Terraformable (232 to 463 ls)

Předpokládaná hodnota: 39 917 CR

Systém Vzdálenost Vloženo komandérem Spočítáno