2MASS J05351112+0957195 [#38059180696457]

Souřadnice

This system is located at: 364.75 / -298.15625 / -1357.59375

Galaktické souřadnice R: 1 437,011 / l: 195,039 / b: -11,975
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 10,895s / Deklinace: 9° 57'19,811''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (25 to 38 ls), Water world (21 to 80 ls), Ammonia world (52 to 142 ls), Terraformable (20 to 39 ls)

Předpokládaná hodnota: 4 704 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Deepstar on 25. 6. 2015 21:09:12.

6 ships passed through 2MASS J05351112+0957195 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05351112+0957195 space in the last 24 hours.