2MASS J21533285+4715538 [#9432686929241]

Souřadnice

This system is located at: -2556.53125 / -247.4375 / -196.8125

Galaktické souřadnice R: 2 576,007 / l: 94,402 / b: -5,512
Rovníkové koordináty: Stoupání 21h 53m 32,972s / Deklinace: 47° 15'54,359''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (2 to 20 ls), Earth-like world (309 to 463 ls), Water world (253 to 980 ls), Ammonia world (641 to 1 743 ls), Terraformable (240 to 480 ls)

Předpokládaná hodnota: 3 624 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Jackie Silver on 9. 5. 2017 19:32:09.

2 ships passed through 2MASS J21533285+4715538 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J21533285+4715538 space in the last 24 hours.