2MASS J03284530+3105420 [#13859186942953]

Souřadnice

This system is located at: -439.96875 / -452.4375 / -1111.34375

Galaktické souřadnice R: 1 278,029 / l: 158,402 / b: -20,733
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 28m 45,076s / Deklinace: 31° 5'42,534''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (30 to 45 ls), Water world (24 to 94 ls), Ammonia world (62 to 168 ls), Terraformable (23 to 46 ls)

Předpokládaná hodnota: 6 278 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by imajican.

15 ships passed through 2MASS J03284530+3105420 space, including 1 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03284530+3105420 space in the last 24 hours.