2MASS J03290493+3120385 [#2864607667217]

Souřadnice

This system is located at: -401.40625 / -405.75 / -1008.75

Galaktické souřadnice R: 1 159,024 / l: 158,301 / b: -20,492
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 29m 4,720s / Deklinace: 31° 20'38,616''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (42 to 63 ls), Water world (34 to 132 ls), Ammonia world (87 to 235 ls), Terraformable (32 to 65 ls)

Předpokládaná hodnota: 6 906 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Irisa Nyira on 30. 11. 2015 3:28:35.

45 ships passed through 2MASS J03290493+3120385 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03290493+3120385 space in the last 24 hours.