2MASS J03284323+3110425 [#24854840222737]

Souřadnice

This system is located at: -404.71875 / -413.71875 / -1019.15625

Galaktické souřadnice R: 1 172,024 / l: 158,341 / b: -20,671
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 28m 42,939s / Deklinace: 31° 10'44,323''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (50 to 75 ls), Water world (41 to 159 ls), Ammonia world (104 to 283 ls), Terraformable (39 to 78 ls)

Předpokládaná hodnota: 1 205 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Irisa Nyira on 2. 12. 2015 22:27:50.

15 ships passed through 2MASS J03284323+3110425 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03284323+3110425 space in the last 24 hours.