2MASS J03290149+3120208 [#13859455509505]

Souřadnice

This system is located at: -419.15625 / -423.8125 / -1053

Galaktické souřadnice R: 1 210,007 / l: 158,295 / b: -20,503
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 29m 1,485s / Deklinace: 31° 20'21,064''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 7 ls), Earth-like world (113 to 170 ls), Water world (93 to 359 ls), Ammonia world (235 to 639 ls), Terraformable (88 to 176 ls)

Předpokládaná hodnota: 1 208 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Irisa Nyira on 3. 12. 2015 1:39:57.

36 ships passed through 2MASS J03290149+3120208 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03290149+3120208 space in the last 24 hours.