2MASS J05351818+0952241 [#51253588599649]

Souřadnice

This system is located at: 391.28125 / -318.5 / -1447.59375

Galaktické souřadnice R: 1 532,994 / l: 195,125 / b: -11,991
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 18,012s / Deklinace: 9° 52'27,026''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (71 to 107 ls), Water world (58 to 226 ls), Ammonia world (148 to 402 ls), Terraformable (55 to 111 ls)

Předpokládaná hodnota: 2 409 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by _Han_Solo_.

4 ships passed through 2MASS J05351818+0952241 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05351818+0952241 space in the last 24 hours.