2MASS J05341141+0942079 [#31462379299705]

Souřadnice

This system is located at: 377.5 / -315.65625 / -1395.8125

Galaktické souřadnice R: 1 480,013 / l: 195,134 / b: -12,315
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 34m 11,307s / Deklinace: 9° 42'8,004''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (25 to 38 ls), Water world (21 to 80 ls), Ammonia world (52 to 143 ls), Terraformable (20 to 39 ls)

Předpokládaná hodnota: 10 610 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by KOLUMBUS on 16. 6. 2016 16:23:23.

19 ships passed through 2MASS J05341141+0942079 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05341141+0942079 space in the last 24 hours.