2MASS J03285930+3115485 [#83181081090]

Souřadnice

This system is located at: -420.96875 / -427.9375 / -1059.84375

Galaktické souřadnice R: 1 218,037 / l: 158,337 / b: -20,569
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 28m 59,244s / Deklinace: 31° 15'45,196''


Reserve level: Nedotčené

Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (2 to 12 ls), Earth-like world (189 to 284 ls), Water world (155 to 601 ls), Ammonia world (393 to 1 069 ls), Terraformable (147 to 294 ls)

Předpokládaná hodnota: 55 452 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Orion3z on 1. 6. 2016 22:44:14.

33 ships passed through 2MASS J03285930+3115485 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03285930+3115485 space in the last 24 hours.