2MASS J03291294+3118146 [#13858381505465]

Souřadnice

This system is located at: -488.9375 / -495.71875 / -1231.875

Galaktické souřadnice R: 1 415,031 / l: 158,352 / b: -20,507
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 29m 12,767s / Deklinace: 31° 18'13,049''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (44 to 67 ls), Water world (36 to 141 ls), Ammonia world (92 to 251 ls), Terraformable (35 to 69 ls)

Předpokládaná hodnota: 2 407 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Deerdiver on 4. 7. 2016 17:43:06.

32 ships passed through 2MASS J03291294+3118146 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03291294+3118146 space in the last 24 hours.