2MASS J03290794+3122515 [#16058747200529]

Souřadnice

This system is located at: -404.53125 / -407.875 / -1015.84375

Galaktické souřadnice R: 1 167,024 / l: 158,286 / b: -20,457
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 29m 7,634s / Deklinace: 31° 22'50,240''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 4 ls), Earth-like world (62 to 92 ls), Water world (51 to 196 ls), Ammonia world (128 to 348 ls), Terraformable (48 to 96 ls)

Předpokládaná hodnota: 3 612 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Orion3z on 1. 6. 2016 22:35:07.

45 ships passed through 2MASS J03290794+3122515 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03290794+3122515 space in the last 24 hours.