2MASS J03285461+3116512 [#20455719707585]

Souřadnice

This system is located at: -483.0625 / -490.375 / -1214.53125

Galaktické souřadnice R: 1 396,031 / l: 158,311 / b: -20,565
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 28m 54,400s / Deklinace: 31° 16'51,516''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (41 to 61 ls), Water world (33 to 129 ls), Ammonia world (84 to 230 ls), Terraformable (32 to 63 ls)

Předpokládaná hodnota: 3 608 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Mad Hammer.

41 ships passed through 2MASS J03285461+3116512 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03285461+3116512 space in the last 24 hours.