2MASS J03285505+3116287 [#35849956566041]

Souřadnice

This system is located at: -397.46875 / -403.6875 / -999.65625

Galaktické souřadnice R: 1 149,025 / l: 158,317 / b: -20,569
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 28m 55,059s / Deklinace: 31° 16'26,646''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (49 to 74 ls), Water world (40 to 157 ls), Ammonia world (102 to 279 ls), Terraformable (38 to 77 ls)

Předpokládaná hodnota: 10 106 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by DuckTapeAvenger on 21. 4. 2017 1:01:32.

33 ships passed through 2MASS J03285505+3116287 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03285505+3116287 space in the last 24 hours.