2MASS J03290948+3127209 [#2864070730745]

Souřadnice

This system is located at: -426.65625 / -427.90625 / -1069.0625

Galaktické souřadnice R: 1 228,020 / l: 158,243 / b: -20,393
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 29m 9,439s / Deklinace: 31° 27'21,918''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (85 to 128 ls), Water world (70 to 271 ls), Ammonia world (177 to 482 ls), Terraformable (67 to 133 ls)

Předpokládaná hodnota: 2 409 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Broaderash on 21. 7. 2016 13:55:09.

18 ships passed through 2MASS J03290948+3127209 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03290948+3127209 space in the last 24 hours.