Stuelou AT-J c25-24 [#6669714988506]

Penal Ship Omicron [#128853578]
Typ:
Mega ship
Vzdálenost k cíli:
14 ls

Příslušnost
Nezávislý
Státní zřízení
Vězení
Ekonomika:
Vězení

Služby:
Loděnice
Vybavení
Contacts, Refuel, Repair, Restock

Vyberte prosím službu ve stanici, kterou chcete detailně zobrazit.