VY Canis Majoris [#423754022]

X7M-65B [#3701661952]
?
Typ:
ALIAS\STATION\TYPE\Fleet Carrier
Vzdálenost k cíli:
13 909 ls

Příslušnost
Nezávislý
Státní zřízení
ALIAS\GOVERNMENT\Fleet Carrier
Ekonomika:
ALIAS\ECONOMY\Fleet Carrier

Služby:
Komodity
Contacts, Crew Lounge, Refuel, Repair, Restock, Universal Cartographics
Poslední aktualizace: 29.06.20 11:27

Minerals

Buy price Stock Sell price Demand
Low Temperature Diamonds -- -- 2 873 cr 1 000 t