Wredguia WD-K d8-27 [#938123200843]

Q8J-W7X [#3706045952]
?
Typ:
ALIAS\STATION\TYPE\Fleet Carrier
Vzdálenost k cíli:
372 ls

Příslušnost
Nezávislý
Státní zřízení
ALIAS\GOVERNMENT\Fleet Carrier
Ekonomika:
ALIAS\ECONOMY\Fleet Carrier

Služby:
Komodity
Black Market, Contacts, Crew Lounge, Refuel, Repair, Restock, Universal Cartographics

Zakázáno:
Poslední aktualizace: 09.09.22 19:09