Wredguia WD-K d8-27 [#938123200843]

H7N-5QK [#3706426880]
?
Typ:
ALIAS\STATION\TYPE\Fleet Carrier
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Příslušnost
Nezávislý
Státní zřízení
ALIAS\GOVERNMENT\Fleet Carrier
Ekonomika:
ALIAS\ECONOMY\Fleet Carrier

Služby:
Komodity
Contacts, Crew Lounge, Refuel, Repair, Restock, Universal Cartographics

Zakázáno:
Vyberte prosím službu ve stanici, kterou chcete detailně zobrazit.