Belgovara [#11667144123777]

Typ:
Coriolis Starport
Vzdálenost k cíli:
141 ls

Služby:
Příslušnost
Empire
Státní zřízení
Patronage

Stav frakce:
None
Typ:
Planetary Outpost
Kosmické těleso:
Belgovara A 1 (141 ls)

Služby:
Komodity
Vybavení
9 dalších služeb.
Příslušnost
Empire
Státní zřízení
Patronage


Stav frakce:
None
Typ:
Planetary Outpost
Kosmické těleso:
Belgovara A 1 (141 ls)

Služby:
Komodity
Vybavení
9 dalších služeb.
Příslušnost
Empire
Státní zřízení
Patronage


Stav frakce:
None