Lalande 18115 [#4207021134546]

100,00%
Lalande 18115 A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.208 Cr

Sonnenmassen:
0,4648
Sonnenradien:
0,6074
Alter:
12.192 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
3.646 K
Lalande 18115 A A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
81.190.000.000.000 Mt

Inner radius:
674.050 km
Outer radius:
1.869.300 km
Lalande 18115 A 1 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
18 Ls
Geschätzter Wert:
12.281 Cr

Erdmassen:
0,0257
Radius:
1.922 km

Anziehungskraft:
0,28 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
562 K

Materialien:
Fe (21,9%) Ni (16,5%) S (15,5%) C (13,0%) Cr (9,8%) P (8,3%) Zn (5,9%) V (5,4%) Nb (1,5%) Te (1,2%) Hg (1,0%)
Lalande 18115 A 2 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
24 Ls
Geschätzter Wert:
12.437 Cr

Erdmassen:
0,0343
Radius:
2.111 km

Anziehungskraft:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
488 K

Materialien:
Fe (21,2%) Ni (16,0%) S (15,0%) C (12,6%) Cr (9,5%) Mn (8,8%) P (8,1%) Zn (5,8%) Nb (1,5%) Hg (0,9%) Po (0,6%)
Lalande 18115 A 3 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
31 Ls
Geschätzter Wert:
12.402 Cr

Erdmassen:
0,0322
Radius:
2.068 km

Anziehungskraft:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
433 K

Materialien:
Fe (22,0%) Ni (16,7%) S (15,6%) C (13,1%) Mn (9,1%) P (8,4%) Zn (6,0%) Ge (4,6%) Cd (1,7%) Sn (1,4%) Ru (1,4%)
Lalande 18115 A 4 / Earth-like world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
89 Ls
Geschätzter Wert:
250.170 Cr

Erdmassen:
0,1387
Radius:
3.304 km

Atmosphärendruck:
1,25 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,52 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Suitable for water-based life
Terraformierungs-Status:
Terraformed

Oberflächentemperatur:
316 K
Lalande 18115 A 5 / Earth-like world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
161 Ls
Geschätzter Wert:
253.598 Cr

Erdmassen:
0,1767
Radius:
3.568 km

Atmosphärendruck:
0,36 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,56 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Suitable for water-based life
Terraformierungs-Status:
Terraformed

Oberflächentemperatur:
261 K
Lalande 18115 AB 1 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.784 Ls
Geschätzter Wert:
544 Cr

Erdmassen:
6,0802
Radius:
12.959 km

Atmosphärendruck:
1,09 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,47 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Helium

Oberflächentemperatur:
42 K
Lalande 18115 AB 1 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
2.778 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,2321
Radius:
5.265 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
41 K

Materialien:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Se (4,3%) Zn (3,3%) V (3,0%) Mo (0,8%) Sn (0,8%) Ru (0,8%)
Lalande 18115 AB 2 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
36.189 Ls
Geschätzter Wert:
15.832 Cr

Erdmassen:
1,8486
Radius:
7.238 km

Atmosphärendruck:
0,05 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,44 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosphäre:
Thin Helium

Oberflächentemperatur:
20 K
Lalande 18115 B / L (Brown dwarf) Star
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.324 Ls
Geschätzter Wert:
1.203 Cr

Sonnenmassen:
0,1602
Sonnenradien:
0,3189
Alter:
12.192 Millionen Jahre
Helligkeit:
V

Oberflächentemperatur:
1.997 K
Lalande 18115 B 1 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.319 Ls
Geschätzter Wert:
10.931 Cr

Erdmassen:
0,0007
Radius:
587 km

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
293 K

Materialien:
Fe (22,4%) Ni (16,9%) S (15,9%) C (13,4%) Cr (10,1%) P (8,6%) Zn (6,1%) Zr (2,6%) Cd (1,7%) W (1,2%) Te (1,2%)
Lalande 18115 B 2 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.350 Ls
Geschätzter Wert:
10.941 Cr

Erdmassen:
0,0007
Radius:
594 km

Atmosphärendruck:
0,18 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Water

Oberflächentemperatur:
449 K
Lalande 18115 B 3 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.287 Ls
Geschätzter Wert:
10.832 Cr

Erdmassen:
0,0005
Radius:
513 km

Anziehungskraft:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
227 K

Materialien:
Fe (21,2%) Ni (16,1%) S (15,1%) C (12,7%) Cr (9,6%) Mn (8,8%) P (8,1%) V (5,2%) Sn (1,4%) W (1,2%) Tc (0,8%)
Lalande 18115 B 4 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.381 Ls
Geschätzter Wert:
10.754 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
458 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
201 K

Materialien:
Fe (22,8%) Ni (17,2%) S (16,2%) C (13,6%) Mn (9,4%) P (8,7%) V (5,6%) Zr (2,6%) Nb (1,6%) Ru (1,4%) Hg (1,0%)
Lalande 18115 B 5 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.381 Ls
Geschätzter Wert:
10.745 Cr

Erdmassen:
0,0003
Radius:
452 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
201 K

Materialien:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (16,0%) C (13,5%) Cr (10,2%) P (8,6%) V (5,5%) Zr (2,6%) Cd (1,8%) W (1,2%) Sb (1,0%)
Lalande 18115 B 6 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.332 Ls
Geschätzter Wert:
10.677 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
406 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
184 K

Materialien:
Fe (23,3%) Ni (17,6%) S (16,5%) C (13,9%) Cr (10,5%) P (8,9%) Zr (2,7%) As (2,2%) Mo (1,5%) Sn (1,5%) Ru (1,4%)
Lalande 18115 B 7 / High metal content world (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.341 Ls
Geschätzter Wert:
10.665 Cr

Erdmassen:
0,0002
Radius:
398 km

Anziehungskraft:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
167 K

Materialien:
Fe (21,0%) Ni (15,9%) S (14,9%) C (12,6%) Cr (9,5%) Mn (8,7%) P (8,0%) Zn (5,7%) Nb (1,4%) Ru (1,3%) Hg (0,9%)
Lalande 18115 C / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
340.152 Ls
Geschätzter Wert:
1.207 Cr

Sonnenmassen:
0,3750
Sonnenradien:
0,5932
Alter:
12.192 Millionen Jahre
Helligkeit:
Va

Oberflächentemperatur:
3.145 K
Lalande 18115 C 1 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
340.400 Ls
Geschätzter Wert:
14.103 Cr

Erdmassen:
0,3581
Radius:
4.541 km

Atmosphärendruck:
142,33 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,71 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Argon-rich

Oberflächentemperatur:
172 K
Lalande 18115 C 2 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
340.540 Ls
Geschätzter Wert:
14.348 Cr

Erdmassen:
0,4680
Radius:
4.932 km

Atmosphärendruck:
52,16 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,78 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Argon-rich

Oberflächentemperatur:
139 K
Lalande 18115 C 3 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
339.692 Ls
Geschätzter Wert:
14.020 Cr

Erdmassen:
0,3258
Radius:
4.410 km

Atmosphärendruck:
130,86 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,68 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Nitrogen

Oberflächentemperatur:
140 K
Lalande 18115 C 4 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
340.806 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
1,4248
Radius:
8.653 km

Atmosphärendruck:
6.837,50 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,77 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosphäre:
Thick Methane-rich

Oberflächentemperatur:
415 K
Lalande 18115 C 5 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
339.239 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,9435
Radius:
7.651 km

Atmosphärendruck:
2.932,55 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,66 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Methane-rich

Oberflächentemperatur:
320 K
Lalande 18115 C 6 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
339.776 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,7561
Radius:
7.155 km

Atmosphärendruck:
1.359,91 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,60 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
Thick Argon-rich

Oberflächentemperatur:
88 K
Lalande 18115 C 7 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
341.894 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
1,7995
Radius:
9.249 km

Atmosphärendruck:
0,34 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,86 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosphäre:
Neon-rich

Oberflächentemperatur:
53 K
Lalande 18115 C 7 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
341.888 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0538
Radius:
3.303 km

Anziehungskraft:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
53 K

Materialien:
S (28,1%) C (23,6%) P (15,1%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,1%) Ge (3,2%) As (1,4%) Mo (0,8%) Ru (0,8%) Hg (0,5%)
Lalande 18115 C 8 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
341.984 Ls
Geschätzter Wert:
506 Cr

Erdmassen:
2,6323
Radius:
10.310 km

Atmosphärendruck:
0,52 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,01 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Helium

Oberflächentemperatur:
46 K
Lalande 18115 C 8 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
341.976 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1292
Radius:
4.377 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,27 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
45 K

Materialien:
S (28,2%) C (23,7%) P (15,2%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Se (4,4%) Zn (3,3%) As (1,4%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) W (0,7%)
Lalande 18115 C 9 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
336.867 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
1,7109
Radius:
9.131 km

Atmosphärendruck:
0,33 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,83 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosphäre:
Neon-rich

Oberflächentemperatur:
35 K
Lalande 18115 C 10 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
336.854 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
1,0632
Radius:
7.930 km

Atmosphärendruck:
0,22 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,69 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosphäre:
Neon-rich

Oberflächentemperatur:
35 K
Lalande 18115 C 11 / Icy body
Entfernung zum Eintrittspunkt:
347.622 Ls
Geschätzter Wert:
537 Cr

Erdmassen:
5,2923
Radius:
12.541 km

Atmosphärendruck:
0,96 Atmosphären

Anziehungskraft:
1,37 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Helium

Oberflächentemperatur:
28 K
Lalande 18115 C 11 a / Icy body (Landable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
347.614 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,1177
Radius:
4.249 km

Atmosphärendruck:
0,00 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,27 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere

Oberflächentemperatur:
27 K

Materialien:
S (27,8%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Se (4,4%) Zn (3,3%) Ge (3,2%) Cd (0,9%) Hg (0,5%) Tc (0,4%)