Col 285 Sector LQ-G b26-0 [#670954956281]

100,00%
Col 285 Sector LQ-G b26-0 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Entfernung zum Eintrittspunkt:
0 Ls
Geschätzter Wert:
1.207 Cr

Sonnenmassen:
0,3789
Sonnenradien:
0,5483
Alter:
2.828 Millionen Jahre
Helligkeit:
Va

Oberflächentemperatur:
3.334 K
Col 285 Sector LQ-G b26-0 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
83.197.000.000.000 Mt

Inner radius:
631.550 km
Outer radius:
1.746.100 km
Col 285 Sector LQ-G b26-0 B Belt
Class:
Rocky

Mass:
14.051.000.000.000.000 Mt

Inner radius:
3.611.400 km
Outer radius:
366.890.000 km
Col 285 Sector LQ-G b26-0 1 / High metal content world
Entfernung zum Eintrittspunkt:
7 Ls
Geschätzter Wert:
16.870 Cr

Erdmassen:
4,0197
Radius:
9.046 km

Atmosphärendruck:
2.080,31 Atmosphären

Anziehungskraft:
2,00 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosphäre:
Hot thick Carbon dioxide-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
3.189 K
Col 285 Sector LQ-G b26-0 2 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.942 Ls
Geschätzter Wert:
5.038 Cr

Erdmassen:
612,2574
Radius:
76.609 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
4,24 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
144 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.943 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
0,0239
Radius:
2.512 km

Atmosphärendruck:
118,72 Atmosphären

Anziehungskraft:
0,15 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosphäre:
Thick Carbon dioxide-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
241 K
Entfernung zum Eintrittspunkt:
1.921 Ls
Geschätzter Wert:
500 Cr

Erdmassen:
1,0379
Radius:
8.091 km

Atmosphärendruck:
0,18 Atmosphären

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
0,64 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosphäre:
Neon-rich
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
53 K
Col 285 Sector LQ-G b26-0 4 / Class II gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.616 Ls
Geschätzter Wert:
31.209 Cr

Erdmassen:
955,9360
Radius:
76.732 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
6,60 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
199 K
Col 285 Sector LQ-G b26-0 5 / Class I gas giant
Entfernung zum Eintrittspunkt:
3.571 Ls
Geschätzter Wert:
4.436 Cr

Erdmassen:
229,8097
Radius:
70.246 km

Reserve:
Unberührt

Anziehungskraft:
1,89 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosphäre:
No atmosphere
Terraformierungs-Status:
Not terraformable

Oberflächentemperatur:
72 K