Yaimou RT-Q e5-0 [#2346706996]

Yaimou RT-Q e5-0
Tipo:
B (Blue-White) Star (Scoopable)
Distancia restante de llegada:
0 a.l.

Escaneado por primera vez para EDSM por:
Estimated value:
1.297 cr

Edad:
226 million years
Full Spectral Class:
B7 Vz
Luminosidad:
Vz

Masa Solar:
5,3672
Radio solar:
3,0601

Temperatura de superficie:
16.184 K


Absolute magnitude:
-2,0734
Periodo de rotación:
1,1 d